Shelly Dieu, Jasmine Fong and Shiyu Ji
Rebecca Kendall/UCLA

Shelly Dieu, Jasmine Fong and Shiyu Ji

2017–2018 UC Global Food Initiative fellows Shelly Dieu, Jasmine Fong and Shiyu Ji


Download Photo (2.2 MB)