Mongolia’s Gobi desert

Shaena Montanari

Gobi desert

Download Photo (451.8 kB)