Mayan Boy During Semana Santa

Linda O'Brien-Rothe Collection

Semana Santa. March 1972 in Santiago Atitlán, Guatemala.

Download Photo (384.9 kB)