Wood engraving depicting farm life in China

Chunfang Xu

Rare wood engraving depicting farm life in China

Jiao Bingzhen, “Yu zhi Geng zhi tu,” Qing dynasty between 1736 and 1795. Wood engraving. UCLA Library

Download Photo (1.2 MB)